Samostalno obavljanje poslova i radnih zadataka upravljanja i rukovanja visokotlačnim parnim, vrelovodnim i vrelouljnim kotlovima svih vrsta, čiji ukupni toplinski učin prelazi 20 MW;

Opći dio Programa obuhvaća predmete:
- tehnički propisi i važeći zakoni iz područja energetike u RH;
- zaštita na radu, zaštita od požara i zaštita okoliša.

Stručni dio Programa obuhvaća predmete:
- parni i vrelovodni kotlovi,
- priprema vode,
- mjerenje, regulacija i upravljanje procesima.