LOŽAČ CENTRALNOG GRIJANJA -rukovanje instalacijama centralnog grijanja, s toplovodnim, niskotlačnim parnim i vrelouljnim kotlovima za centralno grijanje na kruta goriva i ručno loženje, čiji ukupni toplinski učin prelazi 50 kW, ali nije veći od 300 kW, odnosno s toplovodnim, niskotlačnim parnim i vrelouljnim kotlovima za centralno grijanje na tekuće i/ili plinovito gorivo i toplinskim stanicama, čiji ukupni toplinski učin prelazi 50 kW, ali nije veći od 500 kW. Poslovi upravljanja i rukovanja kotlovima pojedinačnog toplinskog učina manjeg od 50 kW ne podliježu odredbama Pravilnika o poslovima upravljanja i  rukovanja energetskim objektima i uređajima (NN 88/2014);

Poslove i radne zadatke ložača centralnog grijanja može obavljati:

1. radnik sa srednjom stručnom spremom – (IV. stupanj obrazovanja) četverogodišnji nastavni program, gimnazija ili druga četverogodišnja škola, s najmanje jednom godinom radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema Pravilniku o poslovima upravljanja i  rukovanja energetskim objektima i uređajima (NN 88/2014), ili

2. radnik sa srednjom stručnom spremom – (III. stupanj obrazovanja) trogodišnji program, industrijska tehnička ili obrtnička škola ili druga trogodišnja škola, s najmanje tri godine radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema Pravilniku o poslovima upravljanja i  rukovanja energetskim objektima i uređajima (NN 88/2014), ili

3. radnik s nižom stručnom spremom – (II. stupanj obrazovanja) strukovno područje strojarstva, elektrotehnike, građevinarstva, kemije, metalurgije, rudarstva ili poljoprivrede-smjer mehanizacija, s najmanje pet godina radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema Pravilniku o poslovima upravljanja i  rukovanja energetskim objektima i uređajima (NN 88/2014).

Opći dio Programa obuhvaća predmete:
- tehnički propisi i važeći zakoni iz područja energetike u RH;
- zaštita na radu, zaštita od požara i zaštita okoliša.

Stručni dio Programa obuhvaća predmete:
- kotlovi, goriva i izgaranje,
- centralno grijanje,
- fizika, kemija, tehnologija i elektrotehnika.