DISPEČER U ELEKTROENERGETSKOM SUSTAVU – vođenje pogona elektroenergetskog sustava i njegovog djelovanja, vođenje evidencije i analize proizvodnje i korištenja električne energije, briga za sigurnu opskrbu električne energije, te po potrebi obavljanje redukcije električne energije;

Poslove i radne zadatke dispečera u elektroenergetskom sustavu može obavljati:

1. radnik s visokom stručnom spremom, magistar inženjer – diplomski studij u trajanju pet godina (VII. stupanj obrazovanja) elektrotehničkog usmjerenja, s najmanje jednom godinom radnog iskustva na poslovima u vezi s proizvodnjom, prijenosom ili distribucijom električne energije, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema Pravilniku o poslovima upravljanja i  rukovanja energetskim objektima i uređajima (NN 88/2014), ili

2. radnik s visokom stručnom spremom, prvostupnik (baccalaureus) inženjer – dodiplomski studij u trajanju tri (četiri) godine (VI. stupanj obrazovanja) elektrotehničkog usmjerenja, s najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima u vezi s proizvodnjom, prijenosom ili distribucijom električne energije, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema Pravilniku o poslovima upravljanja i  rukovanja energetskim objektima i uređajima (NN 88/2014), ili

3. radnik sa srednjom stručnom spremom – (IV. stupanj obrazovanja) četverogodišnji nastavni program, srednja tehnička škola elektrotehničkog usmjerenja, s najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima u vezi s proizvodnjom, prijenosom ili distribucijom električne energije, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema Pravilniku o poslovima upravljanja i  rukovanja energetskim objektima i uređajima (NN 88/2014).

Opći dio Programa obuhvaća predmete:
- tehnički propisi i važeći zakoni iz područja energetike u RH;
- zaštita na radu, zaštita od požara i zaštita okoliša.

Stručni dio Programa obuhvaća predmete:
- elektroenergetski strojevi i uređaji, električne mreže i električna mjerenja,
- zaštitno-informacijski sustavi u energetici,
- rasklopna postrojenja, sklopni aparati, naprave; pogon elektroenergetskog
sustava,
- daljinsko upravljanje i zaštita.